Informujemy, że w naszym Oddziale została powołana Sekcja Psów Ratowniczych.

Przewodniczącym sekcji został powołany Witold Sieracki, Z-cą Anna Węgrzynowska oraz Zbigniew Michoń.

PLAN RINGÓW SOBOTA/NIEDZIELA

Dodatkowo informujemy, że w przejściach między ringami będzie obowiązywał zakaz rozstawiania namiotów i klatek.

 
 

Wystawa Międzynarodowa >>>> Plan Sędziowania <<<<  >>>>Spis Wystawców<<<<

Wystawa Myśliwska >>>> Plan Sędziowania <<<<  >>>>Spis Wystawców<<<<

Wystawa Krajowa I, II, V, IX >>>> Plan Sędziowania <<<<  >>>>Spis Wystawców<<<<

Wystawa Owczarków Niemieckich >>>> Plan Sędziowania <<<<  >>>>Spis Wystawców<<<<
 

Mamy zaszczyt poinformować, że patronat honorowy nad naszymi wystawami objął Pan Konrad Fijołek Prezydent Miasta Rzeszowa.

Patronat medialny nad naszymi wydarzeniami objęli Gazeta Codzienna Nowiny, Polskie Radio Rzeszów oraz TVP 3 Rzeszów

ZMIANA SĘDZIEGO !
Z przyczyn losowych w naszej Wystawie Międzynarodowej nie będzie mogła uczestniczyć Pani Bogusława Szydłowicz - Polańczyk.
W związku z powyższym nastąpią zmiany w planie sędziowania wystawy międzynarodowej i myśliwskiej:
Wszystkie charty (całą grupę X) na Wystawie Międzynarodowej oceniać będzie Pani Victoria Pogodina.
Na wystawie Psów Myśliwskich część chartów zaplanowanej do oceny przez Panią Pogodinę Victoria oceniać będzie Pani Izabela Krasowska Salamon, a część grupy VI zaplanowanej do oceny przez Panią Izabele Krasowską Salamon oceniać będzie Pani Victoria Pogodina.

 

Początek strony