Wspólnie ze Stowarzyszeniem Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT zapraszamy na Ogólnopolskie Egzaminy Psów Ratowniczych wg regulaminu IRO!

Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny od 21.08.2022 od godz. 8:00 do 04.09.2022. Decyduje kolejność zgłoszeń. link do zgłoszeń: https://forms.gle/X3RSCu38Duq65YBX7

Każdy przewodnik musi być członkiem ZKwP lub organizacji FCI, psy muszą mieć aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Koszt 120,00/egzamin - płatne na konto: PKO BP S.A. I/O.Rzeszów 11 1020 4391 0000 6302 0079 8694 do 15.09.2022!!!

 

Zarząd rzeszowskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce serdecznie zaprasza do udziału w organizowanych kursach:

Początek strony