Szanowni Państwo, 

Dla uczczenia 140-stej rocznicy powstania  KŁ„ Towarzystwo Myśliwych” organizowany jest w dniach 12 i 13 września 2020r cykl imprez kynologicznych.  Cały cykl odbędzie się na terenie Dworku Myśliwskiego im . I Gumińskiego w Wysokiej Głogowskiej nr 598

Na cykl składają się;

- warsztaty szkoleniowe dla menerów i młodych psów z zakresu pracy na tropach suchych i 

  sfarbowanych

- przegląd kwalifikujący PSÓW RAS GRUPY VI FCI do hodowli psów dokonywany przez sędziego międzynarodowego Panią Katarzynę Gazdę ( organizator ZKwP O/Rzeszów )

- Konkurs pracy Posokowców ( Krajowy Konkurs Posokowców i dla AGK)

Proponowany program;

12.09.2020r ( sobota)- warsztaty i ocena hodowlana

Do godz. 800 przyjazd i rejestr uczestników.

Od 830 omówienie planu zajęć na bieżący dzień, wykłady teoretyczne z pokazami praktycznymi z zakresu zasad nauki posłuszeństwa, odłożenia, ostrzeliwania młodych psów, odnajdywania zestrzału, tropienia, oznajmiania. Przygotowywanie i przechowywanie farby, układanie ścieżek tropowych, praca na ścieżce psa na otoku, praca na makiecie dzika (trenażer)- przeprowadzają członkowie Komisji Kynologicznej i zaproszeni goście.

Przygotowanie psa i nauka wystawiania ( Handler) psa myśliwskiego na ringu wystawowym ( pokaz i ćwiczenia praktyczne przeprowadzą osoby z ZKwP O/Rzeszów)

 

Godz. 1500  Przegląd  kwalifikujący do hodowli psów - ring na terenie Dworku- oceniają sędziowie międzynarodowi dla danej grupy .

  

13.09.2020 ( niedziela)

 Godz. 700 – 1300 – Krajowa Konkurs pracy Posokowców

- sprawdzenie reakcji psa na strzał

-odłożenie

-praca psa na ścieżce tropowej

Godz. 1400 – podsumowanie Konkursu i całego cyklu.

 

Na warsztaty zapraszamy wszystkich chętnych z psami i bez psów chcących się nauczyć jak szkolić psa i jak należy przygotować psa i pracować z psem podczas wykonywania polowania.

Zgłoszenia uczestników na warsztaty należy dokonywać telefonicznie do kol. Grzegorza Stąpora nr  Tel  17 8533546 lub do Kol. Marka Zdeba Tel 602703341 do dnia 30.08.2020 wraz z odpłatnością 30,00  zł od osoby płatne przelewem na K - to ZO PZŁ w Rzeszowie na nr konta bankowego: 32 1930 1187 2710 0716 2617 0001

 

W dniu 12.09.2020 zostanie dokonany  przegląd kwalifikujący do  hodowli psów, który przeprowadzą sędziowie międzynarodowi dla danej grupy.  Zgłoszenia należy dokonać do ZKwP O/Rzeszów na arkuszu zgłoszeniowym drogą elektroniczną. Numer konta: PKO BP S.A. I/O. Rzeszów
11 1020 4391 0000 6302 0079 8694

Odpłatność za udział psa w przeglądzie wynosi 100,00 zł .

Krajowy Konkurs pracy posokowców.

Dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia konkursu została ograniczona ilość psów biorących udział w konkursie do  15 . Zapisy na Konkurs  będą dokonywane z pierwszeństwem psów rasy Alpejski Gończy Krótkonożny i Posokowców będących w rękach myśliwych przynależnych do ZO PZŁ Rzeszów, z aktualnie opłaconymi na 2020r. składkami na Klub AGK i ZKwP. W przypadku braku pełnego limitu ( 15 psów ) zostaną dopuszczone psy z listy rezerwowej z poza naszego Okręgu.

Odpłatność za udział psa w ocenie 120,00 zł płatne na k - to ZO PZŁ (j/w) w Rzeszowie wraz ze zgłoszeniem na arkuszu zgłoszeniowym drogą e-milową do dnia 25.08.2020r.Do zgłoszenia należy dołączyć skan rodowodu i aktualnych szczepień weterynaryjnych.

Istnieje możliwość przyjazdu na teren Dworku samochodem kempingowym - „Camperem”, samochodem z przyczepką kempingową  lub z namiotem, ewentualnie po wcześniejszej informacji można zamówić nocleg w Hotelu w najbliższej okolicy (Przyjmowani są goście z psami-Stadnina Leśna Wola Tel 692421061)

W przypadku zwiększenia się zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa  COVID19 , organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania całego cyklu imprez.

 

Początek strony