Dodano: 15.01.2015

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 10.12.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu od 01.01.2015 r. - jako jednego z wymogu hodowlanego - badania profilu DNA oraz pochodzenia psów na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA i zatwierdził procedury / załączniki: nr 14, 14a.

Załącznik nr 14 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych (plik PDF) -
do pobrania

Załącznik nr 14a do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych (plik PDF) - do pobrania

Dodano: 15.01.2015

Zawiadomienie

 

 Zarząd Rzeszowskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce zwołuje na dzień 22.02.2015 r. na godzinę 10.00, z ważnością podjętych uchwał bez względu na liczbę uczestników – Walne Sprawozdawcze  Zgromadzenie, na które zaprasza Członków naszego Oddziału.

Dodano: 25.11.2014

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom Oddziału o uregulowaniu składki członkowskiej za 2014 r. w kwocie 70 zł, najpóźniej do dnia 31.01.2015.
Zgodnie z par. 18 pkt. 2 Statutu - członkostwo ustaje w przypadku nieopłacenia składki za rok bieżący do końca danego roku.

zgodnie ze Statutem i Regulaminem poboru (opłacania) składek członkowskich ZKwP
Składki można opłacać w kasie Oddziału lub przelewem na konto naszego Oddziału

 

 

Subskrybuj Kanał strony głównej