Dodano: 14.12.2014

Dodano: 25.11.2014

Uprzejmie prosimy o dokonanie opłaty składki członkowskiej za 2014 rok, w wysokości 70,00 zł w terminie do 31.12.2014 r.
zgodnie ze Statutem i
Regulaminem poboru (opłacania) składek członkowskich ZKwP
Składki można opłacać w kasie Oddziału lub przelewem na konto naszego Oddziału

Dodano: 25.11.2014

Przypominamy o obowiązku złożenia do dnia 01.12.2014 r. deklaracji PIT-6 na rok 2015 do właściwego Urzędu Skarbowego
(działy specjalne produkcji rolnej)

Wzór deklaracji PIT-6 

PIT-6 / PIT-6L(10) - Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
Subskrybuj Kanał strony głównej