Dodano: 16.11.2016

Zarząd  rzeszowskiego Oddziału przypomina wszystkim członkom o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2016do końca 31.12.2016 r. składka wynosi 70,00 zł.
Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału lub na konto Oddziału:
11 1020 4391 0000 6302 0079 8694 z dopiskiem: składka 2016

Zgodnie z regulaminem poboru ( opłacania) składek, informujemy:

Nieopłacenie składki członkowskiej w terminie wskazanym w pkt. 2 stanowi podstawę do skreślenia członka Związku z listy członków tego Stowarzyszenia.”

Subskrybuj Kanał strony głównej